pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


E19 - Werken aan brug thv Vilvoorde-Cargo [update 11-06-10]


Op de E19 ter hoogte van Vilvoorde-Cargo* wordt gewerkt aan een brug. Van 7 tot 19 juni kan dit mogelijk verkeershinder veroorzaken.


1/Reinigen onderzijde brug

van 7 tot uiterlijk 18 juni: richting Brussel - 's nachts tijdens de week
    - 21u tot 23u: één rijstrook afgesloten
    - 23u tot 6u: twee rijstroken afgesloten
  

2/ Plaatsen hangstelling onder brug 
12 en 13 juni: richting Brussel - tijdens het weekend

    - van zaterdag 23u tot zondag 17u: twee rijstroken afgesloten   

19 en 20 juni: richting Brussel - op een weekendnacht

    - van zaterdag 23u tot zondag 6u: twee rijstroken afgesloten 
 
3/ Plaatsen veiligheidsleuning op brug  
18 en 19 juni: beide richtingen - 's nachts
    richting Brussel: - van 21u tot 23u: één rijstrook afgesloten

                            - van 23u tot +/- 2u: twee rijstroken afgesloten
    richting Antwerpen: - van +/- 2u tot 6u: twee rijstroken afgesloten
19 juni: richting Antwerpen - overdag

                            - van 6u tot 18u: één rijstrook afgesloten 

                                

Verwachte hinder

Om de hinder te beperken zijn de meeste rijstrookafsluitingen gepland 's avond en 's nachts, wanneer er minder verkeer is. Beperkte hinder blijft echter mogelijk.

Zondag 13 juni zullen er ook overdag twee rijstroken afgesloten zijn richting Brussel. Hou dan zeker rekening met hinder! In de namiddag kan de wachttijd oplopen tot een half uur.
Ook zaterdag 19 juni is overdag beperkte hinder mogelijk richting Antwerpen.


Raadpleeg de verkeersinfo voor uw vertrek en overweeg de alternatieve route via A12. 


* Sinds de vernieuwing van complex 12 richting Brussel, werd de naam "Vilvoorde-Luchthavenlaan" gewijzigd naar "Vilvoorde-Cargo".


Eerdere berichtgeving:
--------------------------------------------------------------------------------------------
E19 - nieuwe op-en afrit Vilvoorde-Cargo in gebruik [update 13-04-10]

Op 14 april wordt de nieuw aangelegde op-en afrit in gebruik genomen.
 

De nieuwe situatie na de werkzaamheden: vlotter en veiliger verkeer 

Terwijl er voorheen maar één afrit was voor het verkeer vanuit Antwerpen, zal dat verkeer voortaan moeten kiezen tussen de afrit naar Vilvoorde en de afrit naar Diegem en Brucargo. Het verkeer dat de E19 op wil richting Brussel krijgt er een oprit bij: wie vanuit Vilvoorde komt, zal de ‘oude’ oprit gebruiken, terwijl het verkeer dat vanuit Brucargo of Diegem komt, de oprit in de nieuwe lus zal kunnen gebruiken.


Met de nieuwe lus aan het op- en afrittencomplex zal het verkeer dat van Melsbroek of Brucargo komt en de E19 op wil richting Brussel, de Luchthavenlaan niet meer hoeven te kruisen. Ook de capaciteit van het complex wordt groter, wat de vlotheid van het verkeer ten goede zal komen. 
 

Vervolgwerken: de Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven

In juni 2010 start de bouw van een viaduct naar Brucargo. De bouw van het viaduct, dat vanaf de bestaande brug over de E19 over de Haachtsesteenweg naar Brucargo zal leiden, zal duren tot eind 2011. Half 2010 wordt er ook gestart met de aanleg van de opritten van de E19 richting Antwerpen in de noordoostelijke lus van het op- en afrittencomplex. Die werkzaamheden zullen duren tot begin 2011. De nieuwe fietstunnel onder de Luchthavenlaan wordt in 2011 aangelegd. Tegen februari 2012 moeten de volledige werkzaamheden dan beëindigd zijn.-----------------------------------------------------------------------------------------------

E19 - afwerking nieuwe op-en afrit Vilvoorde-Cargo [13-04-10]

De nieuwe oprit op de E19 ter hoogte van Vilvoorde wordt tijdens de nachten van 12 en 13 april tijdelijk afgesloten voor afwerking. Op 14 april wordt de nieuwe op-en afrit "Vilvoorde-Cargo (12)" in dienst genomen. 

 

Planning

Om het verkeer overdag niet te hinderen, gebeuren de afrondende werken 's nachts van 20u tot 6u. In deze periode zal op de E19 ook de rechterrijstrook ter hoogte van het op- en afrittencomplex ingenomen worden als werfzone.

Omleiding

- oprit E19 naar Brussel vanuit Diegem en Brucargo: blijf de Luchthavenlaan volgen tot aan de rotonde van de Woluwelaan (de ‘Vuist’). Maak daar rechtsomkeer en neem vervolgens de andere oprit richting Brussel. 
 

De nieuwe situatie na de werkzaamheden: vlotter en veiliger verkeer 

Terwijl er voorheen maar één afrit was voor het verkeer vanuit Antwerpen, zal dat verkeer voortaan moeten kiezen tussen de afrit naar Vilvoorde en de afrit naar Diegem en Brucargo. Het verkeer dat de E19 op wil richting Brussel krijgt er een oprit bij: wie vanuit Vilvoorde komt, zal de ‘oude’ oprit gebruiken, terwijl het verkeer dat vanuit Brucargo of Diegem komt, de oprit in de nieuwe lus zal kunnen gebruiken.


Met de nieuwe lus aan het op- en afrittencomplex zal het verkeer dat van Melsbroek of Brucargo komt en de E19 op wil richting Brussel, de Luchthavenlaan niet meer hoeven te kruisen. Ook de capaciteit van het complex wordt groter, wat de vlotheid van het verkeer ten goede zal komen. 
 

Vervolgwerken: de Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven

In juni 2010 start de bouw van een viaduct naar Brucargo. De bouw van het viaduct, dat vanaf de bestaande brug over de E19 over de Haachtsesteenweg naar Brucargo zal leiden, zal duren tot eind 2011. Half 2010 wordt er ook gestart met de aanleg van de opritten van de E19 richting Antwerpen in de noordoostelijke lus van het op- en afrittencomplex. Die werkzaamheden zullen duren tot begin 2011. De nieuwe fietstunnel onder de Luchthavenlaan wordt in 2011 aangelegd. Tegen februari 2012 moeten de volledige werkzaamheden dan beëindigd zijn.--------------------------------------------------------------------------------------------

E19 - Hinder mogelijk thv Vilvoorde-Luchthavenlaan [10-03-10]

Op 28 februari ging een volgende deelproject van start van de ‘Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven van Zaventem’: de heraanleg van de op-en afrit Vilvoorde-Luchthavenlaan richting Brussel. De verkeerssituatie op de Luchthavenlaan wordt hiervoor gewijzigd. In een eerste fase wordt geen hinder verwacht, vanaf zaterdag 13 maart zal die hinder er wel zijn.

Fase 1 - 28 februari-12 maart - weinig hinder

Vanaf 28 februari moet het verkeer vanuit Antwerpen de nieuwe afrit gebruiken. De bestaande afrit wordt buiten dienst gesteld. De gevolgen voor de verkeersafwikkeling zullen beperkt blijven: het kruispunt loopt wat verder uit in de richting van Melsbroek en Brucargo, maar het verkeer zal verder weinig extra hinder ondervinden bovenop de structurele hinder.

Fase 2 - 13 maart-22 april - vertraagd verkeer aan de op- en afrit

Vanaf zaterdag 13 maart wordt de oprit richting Brussel heraangelegd. De tijdelijke verkeersorganisatie op de Luchthavenlaan zal het verkeer er plaatselijk aanzienlijk vertragen.


verkeerssituatie tijdens heraanleg op-en afrit Luchthavenlaan in fase 1 en fase 2

Doel van de werken
De werkzaamheden passen in de dubbele doelstelling van de Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven: het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op het verkeersknooppunt van de Luchthavenlaan, de Haachtsesteenweg (N21) en het op- en afrittencomplex van de E19 'Vilvoorde-Luchthavenlaan'.


Verdere planning
Half 2010, na de heraanleg van de op- en afrit aan de Luchthavenlaan richting Brussel, start dan de aanleg van de nieuwe opritten van de E19 richting Antwerpen. Die werkzaamheden zullen duren tot begin 2011.

Parallel start de bouw van een viaduct naar Brucargo. Er komt een oprit op het gelijkgrondse niveau (niveau 0) voor personenverkeer vanuit Melsbroek, en een tweede oprit die het vrachtverkeer van Brucargo over dit nieuwe viaduct (niveau +1) naar de E19 zal leiden. Door het vrachtvervoer te scheiden van het personenverkeer, zal de verkeerssituatie aan de Luchthavenlaan en het kruispunt met de Haachtsesteenweg aanzienlijk veiliger worden. Deze werken zullen duren tot eind 2011.

De nieuwe fietstunnel onder de Luchthavenlaan wordt in 2011 aangelegd. Tegen februari 2012 moet het ganse project dan beëindigd zijn.

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring