pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Het Verkeerscentrum
Het Vlaams Verkeerscentrum groepeert alle taken die te maken hebben met het operationele verkeers- en tunnelbeheer op de Vlaamse hoofdwegen. Als permanentiedienst voor meldingen van storingen en averijen ondersteunt het Verkeerscentrum ook het technisch management van de wegbeheerder. Onze medewerkers zetten zich 7/7 en 24/24 in voor vlot en veilig verkeer. Het Verkeerscentrum is een afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer.


Dynamisch verkeers- en tunnelmanagement
Vanuit onze controlezalen worden de verkeersstromen op de Vlaamse snelwegen permanent opgevolgd, geleid en gestuurd. We monitoren het verkeer met onder meer camera’s, meetlussen in het wegdek en data uit navigatiesystemen. Bij incidenten grijpen we onmiddellijk in via dynamische wegsignalisatie: we waarschuwen voor hinder via onze tekstborden, we kruisen rijstroken af op de rijstrooksignalisatie boven de weg, we openen spitsstroken en omleidingen. Daarbij werken we nauw samen met de wegpolitie, die een detachement heeft in het Verkeerscentrum.
 

Aandacht voor tunnelveiligheid

We hebben bijzondere aandacht voor de tunnels, vooral die op het TERN-netwerk (Trans European Road Network). Met extra sensoren bewaken we het veilig gebruik van de tunnels en we beantwoorden oproepen van de noodtelefoons in de tunnels. Bij incidenten starten we meteen de afhandeling en eventuele evacuatie op. Daarna ondersteunen we de hulpdiensten op het terrein, onder meer door ventilatie- en pompsystemen te bedienen.

 

Controle van technische installaties
We houden toezicht op het goed functioneren van de elektromechanische installaties van het Vlaamse gewest bij snelwegen, gewestwegen en waterwegen. Het gaat bijvoorbeeld om verkeerslichten, wegverlichting, dynamische signalisatie, sluizen en pompen. We registreren defecten en averijen, geven opdracht tot herstelling en begeleiden nadien de technische diensten bij hun herstellingswerkzaamheden.
 

Verkeerskundig onderzoek
Onze meetdata dienen niet alleen voor verkeers- en tunnelmanagement. We leiden er ook onze verkeersindicatoren uit af om verkeersevoluties statistisch in kaart te brengen en gebruiken ze bij divers verkeerskundig onderzoek. We screenen het weggennet op knelpunten en bestuderen maatregelen en regelscenario’s om het verkeer vlotter en veiliger te maken. Daarbij zijn we ook altijd op zoek naar mogelijkheden om nieuwe technologie├źn in te zetten en samen te werken met serviceproviders.


Actuele verkeersinformatie
Loopt het verkeer ergens vast, dan willen we de weggebruikers snel waarschuwen en informeren. Daarom delen we onze realtime verkeersinformatie systematisch met het grote publiek, onder meer via onze website, Twitter, open data en TMC. Onze woordvoerder, Peter Bruyninckx, geeft tekst en uitleg in de media.

 

IT-processen
Het Verkeerscentrum draait op gespecialiseerde technische infrastructuur en IT-processen, bijvoorbeeld voor de bediening, bewaking en monitoring van dynamische wegsignalisatie en tunnelapparatuur. Die instrumenten en processen worden ontwikkeld en beheerd in eigen huis.
 

Hebt u nog een vraag over het Verkeerscentrum? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

 

 

operator aan het werk op de tunneldesk van het vlaams verkeerscentrum

 

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring