pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Grote hinder verwacht op E19 in beide richtingen [update 31-08-09]

Van 7 augustus tot 11 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer structurele onderhoudswerkzaamheden uit op de E19 richting Brussel. Er wordt tegelijkertijd gewerkt op twee plaatsen: ter hoogte van Rumst en tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. De bestaande asfaltverharding wordt daarbij over de volledige breedte vernieuwd over een totale lengte van ca. 12 kilometer.

Gewijzigde verkeerssituatie

Van 7 tot en met 10 augustus: voorbereidende werken richting Antwerpen
Er is enkel hinder voor het verkeer richting Antwerpen.
Overdag (7u-21u) zijn er twee versmalde rijstroken beschikbaar, 's nachts (21u-7u) één rijstrook.


Vanaf dinsdag 11 augustus: start werken richting Brussel

Er is hinder voor het verkeer in beide richtingen.

- tot vrijdag 28 augustus: Het verkeer richting Brussel wordt vanaf Kontich door de middenberm en over de rijbaan richting Antwerpen geleid.

- vanaf vrijdag 28 augustus: Het verkeer richting Brussel wordt pas vanaf Mechelen-Noord door de middenberm en over de rijbaan richting Antwerpen geleid. Vanaf Kontich tot Mechelen-Zuid beschikt het verkeer richting Brussel wel maar over 2 rijstroken.  

Tijdens de volledige duur van de werken blijven in beide richtingen steeds twee versmalde rijstroken beschikbaar voor het verkeer.


Richting Antwerpen blijven alle op- en afritten open. Richting Brussel zal de oprit Rumst gedurende de ganse duur van de werken afgesloten zijn.

Let op: Door naburige werken op de N16 zal tot 14 augustus de afrit Mechelen-Noord "van en naar de N16" eveneens afgesloten zijn richting Brussel. De oprit Mechelen-Noord "vanuit de R6" blijft wel open.


Beschikbare alternatieven:

- oprit Rumst: via de N1 en de R6 naar de oprit Mechelen-Noord "komende van de R6"

- oprit Mechelen-Noord: via oprit Mechelen-Zuid

- afrit Mechelen-Noord: via afrit Rumst en verder via de N1

De parking en het bijbehorende tankstation op de E19 in Waarloos blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Verwachte hinder

Deze werken zullen gepaard gaan met ERNSTIGE VERKEERSHINDER op de E19 in beide richtingen. De te verwachten files ter hoogte van de werkzaamheden kunnen in beide richtingen oplopen tot ca. 10 à 15 km tijdens de spitsuren. Om alle hinder te vermijden wordt het verkeer tussen Antwerpen en Brussel aangeraden om gebruik te maken van de ALTERNATIEVE ROUTE VIA DE A12.

Om te vermijden dat het verkeer op de A12 geblokkeerd raakt ter hoogte van de kruispunten met verkeerslichten, wordt met aandrang gevraagd om zich ter hoogte van deze kruispunten strikt te houden aan de verkeersregels. De verschillende politiediensten zullen tijdens deze periode verscherpte controles uitvoeren op roodlichtnegatie en kruispuntblokkage.

Minder Hinder

Om zowel de uitvoeringstermijn als de hinder voor weggebruikers tot een minimum te beperken, wordt er 24 uur op 24 gewerkt en dit 7 dagen op 7.

Om de duur van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, de veiligheid van de werf te garanderen en de kwaliteit van de werkzaamheden te verzekeren, is ervoor geopteerd de rijbaan richting Brussel volledig af te sluiten en alle verkeer richting Brussel, via doorsteken in de middenberm, op de rijbaan richting Antwerpen te leiden.
 
De belangrijkste info is ook terug te vinden op de infofiche.

Doel van de werkzaamheden
Aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van het wegdek, te wijten aan spoorvorming. De beschadiging is traditioneel het meest ernstig op de rechterrijstrook. Die rijstrook wordt daarom vernieuwd tot meer dan 50 centimeter diep. Op de andere rijstroken wordt de bestaande asfaltverharding verwijderd tot 12 centimeter diep. De volledige rijbaan krijgt een nieuwe, geluidsarme asfaltlaag.

Gelijklopend gebeuren er nog verschillende ingrepen om de veiligheid te vergroten. Zo worden de bestaande vangrails in de middenberm opgebroken en vervangen door ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden. De bestaande vangrails in de zijberm worden opgebroken en vervangen door nieuwe stalen exemplaren. Er worden ook vier pechhavens aangelegd: twee richting Brussel en twee richting Antwerpen. Tot slot zullen ook de negen onderbruggen in de werfzone gelijktijdig worden gerenoveerd.

Bij gunstige weersomstandigheden zullen de werkzaamheden op de E19 worden afgerond tegen 11 september. 

 

 

 

 

 

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring