pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Indicatoren


Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2016 [13-03-17] 
 

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.


Volgende indicatoren komen aan bod:

        - verkeersvolume                                 - filelengte

        - verkeerssamenstelling                        - filezwaarte

        - verzadigingsgraad                              - fileduur

        - hinderongevallen                                - structurele filelocaties

        - reisbetrouwbaarheid                           - voertuigverliesuren

        - reistijdfactor

Enkele conclusies uit het rapport:

 • In 2016 is het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen toegenomen met 0.8% door de verdere toename van het autoverkeer.
 • De groei van het vrachtverkeer is sinds april 2016 stilgevallen.
 • 2016 klopt alle records op het vlak van de filezwaarte als gevolg van een forse toename van de avondfiles, vooral in de regio Antwerpen. Daardoor zijn de avondfiles in 2016 met 121 km gemiddeld 16 km langer dan in 2015 en is de filezwaarte op dagbasis in de regio Antwerpen nu zelfs groter geworden dan deze in de regio Brussel. De toenames zijn structureel en een gevolg van de hoge mate van verzadiging of zelfs oververzadiging van grote delen van het Vlaamse snelwegennet.
 • De verdere toename van de verzadigingsgraad evenals de toename van het aantal hinderongevallen leidt tot een significante toename van de files aan de klassieke knelpunten maar ook tot het ontstaan van nieuwe structurele congestie zoals op de E313. Tussen Tessenderlo en Lummen staat daar in 2016 tijdens de avondspits gemiddeld 1 uur file tegenover een half uur in 2015 en slechts enkele minuten in 2014. Aan de Kennedytunnel richting Nederland, de absolute topper in Vlaanderen qua files, staat in 2016 maar liefst 10 uur file op een gemiddelde werkdag, 70 minuten meer dan in 2015.
 • Nergens in Vlaanderen rijdt er meer verkeer dan op het zuidelijk deel van de Antwerpse ring, die ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer.


Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

 • Tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen
  worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’
 • Incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het
  Verkeerscentrum.

Dit zevende rapport vormt met cijfers voor het jaar 2016 een actualisatie van de zes voorgaande rapporten van 2010 tot en met 2015. 
Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en verder verfijnd worden.

 

Download het rapport Verkeersindicatoren 2016 pdf (pdf 4,8 Mb)

 

terug naar overzicht

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring