pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Indicatoren


Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2015 [20-03-16] 
 

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.


Volgende indicatoren komen aan bod:

        - verkeersvolume                                 - filelengte

        - verkeerssamenstelling                        - filezwaarte

        - verzadigingsgraad                              - fileduur

        - hinderongevallen                                - structurele filelocaties

        - reisbetrouwbaarheid                           - voertuigverliesuren

        - reistijdfactor

Enkele conclusies uit het rapport:

  • In 2015 is het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen toegenomen met zo’n 2%.
  • De filezwaarte steeg met 2% tot 4% naargelang de regio en het dagdeel.
  • In vergelijking met 2012 is het structurele fileprobleem van de snelwegen alleen maar groter geworden, behalve op de plaatsen waar er infrastructuuringrepen zijn gebeurd (aanleg van spitsstroken bijvoorbeeld). 
  • Tijdens de avondspits zijn de ringwegen rond Antwerpen en Brussel goed voor 54 % van de Vlaamse files.
  • Nergens is het drukker dan op het zuidelijke deel van de Antwerpse Ring, dat ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer.
     

Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

        - tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

          worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’,

        - incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het

          Verkeerscentrum.

Dit zesde rapport vormt met de cijfers voor het jaar 2015 een actualisatie van de vijf voorgaande rapporten van 2010 tot en met 2014.

Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geĆ«valueerd en verder verfijnd worden.

 

Download het rapport Verkeersindicatoren 2015 pdf (pdf 6 Mb)

 

terug naar overzicht

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring