pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Indicatoren


Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2014 [16-03-15] 
 

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.


Volgende indicatoren komen aan bod:

        - verkeersvolume                                 - filelengte

        - verkeerssamenstelling                        - filezwaarte

        - verzadigingsgraad                              - structurele filelocaties

        - hinderincidenten                                 - kans op structurele file


Eén van de conclusies uit het rapport:

Het verkeer op de Vlaamse snelwegen is in 2014 met 2 à 3% toegenomen waardoor ook de verzadigingsgraad verder toeneemt. De files zitten op hetzelfde zware niveau als in 2013 of zelfs nog hoger. Ze waren wel korter, mede doordat er in 2014 minder dagen waren met zeer slechte weersomstandigheden.


Het rapport is gebaseerd op objectieve waarnemingen:

        - tellingen en snelheidsgegevens die permanent op ieder wegvak van de snelwegen

          worden ingewonnen door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’,

        - incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het Verkeerscentrum.

Dit vijfde rapport vormt met de cijfers voor het jaar 2014 een actualisatie van de vier voorgaande rapporten voor 2010, 2011, 2012 en 2013.

Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en verder verfijnd worden.

 

 

 

Download het rapport Verkeersindicatoren 2014 pdf (pdf 4,77 Mb)

 

terug naar overzicht

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring