pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Mobiliteitsstudie noordelijke Ring om Brussel is klaar [07-10-10]
knooppunt Zaventem op de Brusselse ring vanuit de lucht bekeken

De mobiliteitsstudie over de noordelijke ring om Brussel (R0) is klaar. Hiermee krijgt de opdrachtgever, Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, een duidelijk antwoord op de vraag: “Welke oplossingen kunnen de doorstroming van het verkeer op
de ring rond Brussel positief beÔnvloeden?” De studieresultaten zullen helpen om een kwalitatieve en toekomstgerichte oplossing voor de Brusselse ring uit te werken. Het Verkeerscentrum voerde de studie uit in samenwerking met het studiebureau Mint.


Aanleiding
Agentschap Wegen en Verkeer plant de heraanleg van het noordelijke deel van de Brusselse ring. Het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer vormde daarbij het initiŽle basisprincipe. Na inspraak van burgers, verenigingen en overheden kwamen nog andere oplossingen naar voor. Om een eerste filtering in deze oplossingen te kunnen maken,
bleek een globale verkennende studie noodzakelijk.
 

Onderzochte maatregelen
Volgende infrastructuuroplossingen werden nader onderzocht voor de Brusselse ring tussen E40 en E40; van knooppunt Groot Bijgaarden tot knooppunt Sint-Stevens-Woluwe:
- het basisalternatief voor de Brusselse ring: scheiding van doorgaand en lokaal verkeer
- een tunnelverbinding van E40 tot E40 onder Brussel door
- het sluiten van de zuidelijke ring om Brussel
- een tunnelverbinding tussen de E40 en de E19 onder de luchthaven door
- een tweede grote Ring: Rotselaar-Mechelen-Aalst
 
Ook volgende scenario’s werden betrokken in het onderzoek:
- een verbod of een omleiding voor vrachtwagens
- stimulering van het vrachtverkeer via binnenvaart en het spoor
- de realisatie van fietsbruggen
- een gewenst openbaar vervoernetwerk
- rekeningrijden
 

Verkeersmodel Vlaams-Brabant
De basis voor de mobiliteitsstudie was het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant. Dat kan de verkeersdoorstroming in de toekomst berekenen, rekening houdend met de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen (bevolkingsgroei tot 2020, nieuwe tewerkstellings-projecten, …) en alle grote geplande mobiliteitsprojecten: het Gewestelijk Expresnet (GEN), het Diaboloproject, het toekomstplan 2020, de nieuwe tramverbindingen van de MIVB en het stimuleren van fietsverkeer.
 

Gewestoverschrijdend overleg
Belangrijk bij deze studie was het intensief overleg met vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op deze manier stoelt het eindresultaat op zo volledig mogelijke gegevens.


Lees de volledige studie: "Mobiliteitsstudie noordelijke ring om Brussel (pdf 3,93 Mb)


 

Achtergrondinformatie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kader
De studie kadert in de uitvoeringsprocedure van een Milieu-Effecten-Rapport (MER).
Voor een mobiliteitsproject kan gerealiseerd worden, is het juridisch-administratief verplicht om de gevolgen van dit project voor mens en milieu op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te bestuderen, te bespreken en te evalueren.
 

Vervolg van deze studie
De studieresultaten zullen met alle 31 betrokken overheden en instanties in groep worden besproken. Van de oplossingen die na deze bespreking weerhouden blijven, zal een onafhankelijk studiebureau vervolgens de milieu-effecten onderzoeken (plan-MER). Daarnaast zal er een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt worden. De oplossing die uiteindelijk de voorkeur wegdraagt, zal in een project-MER worden uitgewerkt.


Uitvoerders
In het Kenniscentrum Verkeer en Vervoer van het Vlaams Verkeerscentrum werken een

6-tal modelexperten. Voor mobiliteitsdossiers waarbij de overheid betrokken is, onderzoeken zij op aanvraag de effecten van geplande beleidsmaatregelen.
        

Studiebureau MINT bestaat uit een team van zestien mobiliteitsexperten. Op vlak van verkeersplanning en verkeersmodellen leveren zij advies en voeren ze studies uit in opdracht van zowel overheden als privťbedrijven.
 

Globaal beleidskader
De heraanleg van het noordelijke deel van de Brusselse ring past in het grote START-actieplan, waar ook volgende projecten deel van uit maken:

- het Diabolo-project: een rechtstreeks treinverbinding tussen Antwerpen en Brussels Airport en de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals de uitbreiding van Brucargo en de herontwikkeling van de oude terreinen in Vilvoorde-Machelen.

- een betere weginfrastructuur rond Brucargo, een betere aansluiting van Brucargo op de E19 en een fietsbrug voor het fietsverkeer, dat daarmee volledig gescheiden wordt van het vrachtverkeer.

- de uitbreiding van het openbaar vervoer met o.a. 13 radiale buslijnen en een nachtbuslijn


 
gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring