pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Verkeerscentrum test reistijdsystemen op E313 Hasselt-Antwerpen [29-07-10]
 
allerlei meetinstrumenten bevestigd aan een portiek over de E313
 

In september zal het Verkeerscentrum testen uitvoeren met reistijdsystemen op de E313. Gedurende vijf weken zullen allerlei meetinstrumenten in verschillende configuraties worden opgesteld. Testzone is de E313 richting Antwerpen tussen Geel-Oost en Antwerpen-Oost.


Met deze testen wil het Verkeerscentrum inzicht krijgen in de manier waarop verschillende systeemopstellingen de kwaliteit van de berekende reistijden beÔnvloeden. Deze kennis zal het Verkeerscentrum toelaten om in de toekomst efficiŽnt te investeren in verkeersmeet-systemen. Het aanbod reistijdinformatie zal hierdoor gevoelig kunnen uitbreiden.


Testen in reŽle omstandigheden zijn noodzakelijk. Verschillende weers- en verkeersomstandigheden beÔnvloeden de werking van theoretisch uitgewerkte reistijdsystemen. Zaak is om te weten hoe flexibel kan ingespeeld worden op elk van de omstandigheden: vlot verkeer of file, regen of zon, mťt behoud van kwaliteit.

De testen zullen het verkeersverloop niet beÔnvloeden. De verzamelde gegevens dienen enkel voor onderzoek.

Timing
De test start op 30 augustus 2010 en zal vijf weken duren. Elke week wijzigt de opstelling: het type gebruikte meetinstrumenten (al dan niet in gewijzigde combinatie), de dichtheid van de instrumenten, zowel over de lengte als de breedte van de snelweg, en de gebruikte algoritmes. Vanaf woensdag 25 augustus worden de eerste meetsystemen aangebracht. 


 

Achtergrondinformatie:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwalitieve reistijden
Drie factoren zijn bepalend voor de kwaliteit van berekende reistijden: het meetsysteem, de dichtheid van het meetsysteem en het algoritme. Alle drie de factoren zijn daarom opgenomen in de test.
 

1/ Meetsysteem
De test zal gebruik maken van drie types meetinstrumenten: camera’s, lussen in het wegdek en nummerplaatherkenning (ALPR). Deze meetinstrumenten werken niet allemaal even goed in verschillende verkeers- en weersomstandigheden. Camera’s bijvoorbeeld hebben moeilijkheden met laagstaande zon.
 

> Het Verkeerscentrum zal uitzoeken welk kwaliteitsniveau elke combinatie meetinstrumenten haalt.


2/ Dichtheid
De nauwkeurigheid van een volledig meetsysteem hangt af van de dichtheid. Je kan meer of minder instrumenten gebruiken en je kan ze dichter of verder uit elkaar zetten, zowel in de lengte als de breedte van de weg.
 


nummerplaatherkenningscamera

> Het Verkeerscentrum zal onderzoeken welk kwaliteitsniveau bereikt wordt met verschillende systemen met verschillende dichtheden. Zo kan later eenvoudig de juiste systeem/dichtheid-combinatie gekozen worden, afhankelijk van de gewenste reistijdkwaliteit.

3/ Algoritme
Om reistijden te berekenen uit meetgegevens, hebben universiteiten en onderzoekscentra doorheen de jaren verschillende algoritmes* bedacht. In de test zal elk geselecteerd algoritme een actuele of toekomstige reistijd berekenen die vervolgens kan worden vergeleken met de werkelijk gemeten reistijd.
 

> Het Verkeerscentrum kan zo achterhalen welk algoritme het beste resultaat haalt in elk van de verkeersomstandigheden (vlot verkeer, file,…).
 

* Een algoritme is een opeenvolging van logische bewerkingen (stappen) waarmee je een probleem kan oplossen. Bijvoorbeeld: wat is de reistijd op een stuk snelweg van 1 km met drie rijstroken als er wordt gereden aan volgende snelheden: 70 km/u, 60 km/u en 50 km/u? Een eenvoudig algoritme is bijvoorbeeld, de afstand delen door de gemiddelde snelheid (1 minuut). De gebruikte algoritmes zijn uiteraard complexer.


Testzone
Als testzone is gekozen voor de E313 richting Antwerpen tussen Geel-Oost en Antwerpen-Oost. Dit stuk snelweg kent veel variatie in verkeersdrukte: van stilstaande file over stop-en-go verkeer tot vlot verkeer. Sinds januari 2009 is dit stuk snelweg bovendien uitgerust met een permanent verkeersmeetsysteem van camera’s en dubbele lussen. Hiermee kan de betrouwbaarheid van de testgegevens eenvoudig gecontroleerd worden. De aanwezigheid van portieken met dynamische rijstrooksignalisatie zorgt ervoor dat de testsystemen veilig bevestigd kunnen worden.


Reistijden in Vlaanderen
Nu kan het Verkeerscentrum enkel reistijden berekenen voor de Antwerpse en de Brusselse ring. Daar is al een voldoende dicht meetnetwerk van camera’s en lussen aanwezig.

Het investeringsprogramma ‘Meten in Vlaanderen’ dat op dit moment loopt, zal ervoor zorgen dat ook alle andere Vlaamse snelwegen weldra voorzien zijn van meetlussen. Met gerichte bijkomende investeringen in een nummerplaatherkennigsmeetnet zal het Verkeerscentrum dan stap voor stap kwalitatieve reistijden ter beschikking kunnen stellen voor alle snelwegen in Vlaanderen.
 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring