pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Mobiliteitsoverleg in Zuidoost Antwerpen krijgt extra duwtje [25-02-10]

MOZO, het mobiliteitsoverleg voor de Zuidoostrand van Antwerpen, heeft beslist om extra ondersteuning in te zetten. Een studiebureau zal aangetrokken worden om de gemeenten te begeleiden bij het uitwerken van de actiepunten. Dit moet zorgen voor een verbetering van de mobiliteit in de regio. Minister Crevits steunt het MOZO-platform en beschouwt het als een experiment voor heel Vlaanderen.

MOZO

Sinds drie jaar organiseert de Vlaamse overheid een overleg rond mobiliteit in de Zuidoostrand van Antwerpen, MOZO genaamd. Aanleiding hiervoor waren de talloze problemen van sluipverkeer in de gemeenten. De provincie staat in voor de co÷rdinatie en de opvolging van de actiepunten. Dertien gemeenten zijn betrokken in het overleg: Aartselaar, Kontich, Edegem, Hove, Boechout, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Ranst, Zandhoven en de steden Mortsel, Lier en Antwerpen.


Nieuwe dynamiek
De voorbije jaren bleek dat het niet evident is voor alle partners om de afgesproken actiepunten uit te voeren. De stuurgroep van MOZO heeft daarom beslist om een studiebureau in dienst te nemen. Dit bureau zal de gemeenten begeleiden bij de uitwerking van de actiepunten.
 
Samenwerking over gemeentegrenzen heen
Minister Crevits bevestigde dat dit overleg een belangrijk experiment is voor Vlaanderen. Het is de ambitie om met alle betrokkenen -Vlaamse overheid, provincie, gemeenten, partners en administraties- te zoeken naar concepten voor de verbetering van de verkeersleefbaarheid.

De minister wil het debat zo op een ander niveau tillen, letterlijk Ún figuurlijk. Letterlijk omdat samenwerking over gemeentegrenzen heen essentieel is voor een gericht mobiliteitsbeleid, figuurlijk omdat iedereen de stap moet zetten op die schaal mee te denken.

Een geco÷rdineerde aanpak van de mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen is essentiŰel om resultaten te realiseren.
  

Eerste concrete resultaten  
Ondertussen lopen op het terrein al een aantal deelprojecten. Zo is het fietsroutenetwerk de laatste jaren grondig uitgebouwd. Er worden nieuwe methodieken getest voor verbetering van routes voor zwaar verkeer doorheen de regio. Ook het co÷rdinatiepunt voor alle geplande wegenwerken in de regio krijgt een nieuw elan. De dienstregeling van De Lijn is in delen van het projectgebied eveneens aangepast in functie van de reŰle noden.
 
Verder staat een pilootproject inzake verkeerslichtenbe´nvloeding op stapel. Een laatste bijsturing van de simulaties moet toelaten om op korte termijn actie te ondernemen. Het concept beoogt een betere doorstroming voor openbaar vervoer en autoverkeer, zonder negatieve effecten op het onderliggende wegennet.
gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring