pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Dossier - Proefproject Reistijdinfo


Het Verkeerscentrum start met reistijdinformatie over de Antwerpse ring. Vanaf dinsdag 7 april 2009 stellen we momentane reistijden ter beschikking, zowel via de dynamische tekstborden boven de weg, als via onze website verkeerscentrum.be.

Dit proefproject zal bestaan uit twee fasen.
1/ verkenningsfase - weggebruikers laten kennismaken met reistijdinformatie als nieuwe vorm van verkeersinformatie
2/ optimalisatiefase - het verder ontwikkelen van de regelstrategie voor de dynamische borden en de reistijdpagina's op de website
We starten met de eerste fase.

Kader

Als wegbeheerder is de Vlaamse overheid op zoek naar manieren om de beschikbare snelweginfrastructuur beter te benutten. Door reistijdinformatie aan te bieden over een gesloten ringweg zoals de Antwerpse ring, kunnen twee beschikbare routes op termijn eenvoudiger én objectief met elkaar vergeleken worden. Bij ernstige verkeershinder kan een reistijdvoordeel mogelijk meer mensen overtuigen om de alternatieve route te nemen dan dat een filelengte in kilometer dat vandaag doet.

Locatiekeuze
Het reistijdenconcept zal in eerste instantie worden uitgetest in de regio Antwerpen. Vanwege de beschikbare meet- en signalisatie-infrastructuur is dat de meest geschikte locatie voor een dergelijk proefproject. Afhankelijk van de projectresultaten en het investeringstempo kan het concept later uitgebreid worden naar andere Vlaamse regio’s.

Informatiekanalen

Op dit moment geven we de reistijden weer via de variabele tekstborden boven de weg en via onze website verkeerscentrum.be en de mobiele website filebeeld.be.

Via variabele tekstborden
In de eerste systeemopzet zullen via de variabele tekstborden enkel informatieve reistijden getoond worden:

    - op alle toekomende snelwegen en op de ring zelf

    - telkens twee reistijden per bord 

    - geldig vanaf het bord tot de vermelde knooppunten  

    - deze knooppunten zijn gelegen op de R1, het drukst bereden deel van de Antwerpse ring

Voorbeeld van een reistijdboodschap op het VMS-bord op de E17 ter hoogte van Zwijndrecht: Antwerpen-Noord 10 min., Antwerpen-Oost 7 min.

Via website
Op de website vind je de reistijden terug op 3 verschillende manieren:

1/ bekijk reistijden van knoop tot knoop in minuten

           > overzicht van binnenring [1] en buitenring [2]

2/ vergelijk een verplaatsing over de ring via beide rijrichtingen 

           > routevergelijking

3/ ontdek welke alternatieve routes op dit moment sneller zijn

           > sneller alternatief

 

Via de website kan je op deze manier voor je vertrek de snelste route bepalen. De kortste route kent iedereen, maar als er files opduiken, weet je meestal niet of het de moeite loont om rond te rijden. Met een eenvoudige klik bereken je simultaan je reistijd via ring 1 en via ring 2. Vergelijken is dan kinderspel.
 

Berekening reistijden
De Antwerpse ring is uitgerust met 230 intelligente camera’s* en meetlussen die de snelheid van voorbijrijdende voertuigen bepalen. Het Verkeerscentrum berekent de reistijd door de lengte van het wegsegment te delen door de gemiddelde snelheid op dat segment. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende snelheden op de rijstroken van dat wegsegment.

De reistijd die op die manier wordt bekomen, is de momentane reistijd. Het is de som van de reistijden op een aantal opeenvolgende stukken snelweg op één bepaald moment. Deze reistijd zal een weggebruiker nooit werkelijk kunnen ervaren omdat de verkeerssituatie verandert terwijl de weggebruiker zich verplaatst. De getoonde reistijd moet daarom beschouwd worden als indicatief.

(*) Automatische Incident Detectie (AID) camera’s

Weergave reistijden

De reistijden die we meedelen, zijn steeds totale reistijden tussen twee snelwegknooppunten. Deze knooppunten staan met vaste signalisatieborden duidelijk aangegeven op de snelweg.

De reistijden worden afgerond weergegeven in minuten. Dat vereenvoudigt de leesbaarheid en de interpretatie. De berekening gebeurt in seconden.

 
  Aanduiding van knooppunt Antwerpen-West langs de snelweg

Betrouwbaarheid reistijden
De betrouwbaarheid van de reistijdgegevens werd getest en betrouwbaar bevonden in normale omstandigheden. Twee factoren kunnen deze betrouwbaarheid echter beïnvloeden:
 

- als er minder camera's beschikbaar zijn  

- als de camera's door weersomstandigheden (bv. mist - regen) minder betrouwbare meetgegevens opleveren

 

Om een idee te geven van de betrouwbaarheid van een reistijd, verrekenen we deze factoren tot een getal in procent. Gebruik dit getal voorlopig louter ter indicatie.
 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring