pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Dossier - Nieuwe dynamische signalisatie op E313


Op 12 januari 2009 werden de nieuwe dynamische signalisatieborden op de E313 in gebruik genomen.

Na een grondig onderzoek van het verkeersverloop op de drukke verkeersader tussen Geel-Oost en Ranst, werd beslist om dit traject uit te rusten met meet- en signalisatieapparatuur. Op deze manier wil de Vlaamse overheid de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de E313 verhogen.
 
portiek met rijstrooksignalisatieborden op de E313

 

Verkeerssituatie E313
De afgelopen jaren is de verkeersdruk op de E313 sterk toegenomen. Er zijn niet alleen meer voertuigen op de baan, ook de aanwezigheid van veel verschillende voertuigtypes zorgen er voor meer files en ongevallen.

Na een beslissing van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, kwamen er daarom in 2007 een reeks van maatregelen die de verkeersveiligheid en doorstroming op korte termijn moesten verbeteren.

 
1/ Verbeteren van het verkeersverloop op de op-en afrittencomplexen door:
        - het verlengen van de in- en uitvoegstroken van op- en afritten
        - het plaatsen van intelligente verkeerslichten aan de uitritten

2/ Terugdringen van het aantal ongevallen en verbeteren van de doorstroming
        - plaatsen van een uitgebreid meetnet
        - plaatsen van dynamische signalisatie: informatieborden (RVMS) en
          rijstrooksignalisatie (RSS)

Het is dit tweede luik dat vandaag in werking wordt gesteld.


Nieuwe infrastructuur
De nieuwe infrastructuur is geplaatst over een traject van 30 km, tussen Geel-Oost en Ranst van kilometerpunt 40.2 tot 10.0. Naast dynamische signalisatie richting Antwerpen, zijn beide rijrichtingen uitgerust met een meetnetwerk van tellussen en camera’s.

De dynamische signalisatie omvat:
- 20 portieken met rijstrooksignalisatie* (RSS), geplaatst met een tussenafstand van ongeveer 1500m.
In de loop van 2009 zal het aantal portieken verder uitgebreid worden naar 41. De tussenafstand zal dan ongeveer 750m bedragen. De uitgebreide rijstrookinstallatie moet toelaten om zowel de staart van de files als eventuele ongevallocaties te beveiligen. Daarnaast kan de busstrook, gelegen tussen Massenhoven en Ranst, net als de busstrook tussen Ranst en Antwerpen-Oost, dynamisch geopend en gesloten worden.
Op termijn behoort ook snelheidsharmonisatie* tot de toepassingsmogelijkheden.

- 5 RVMS-borden (Roadside Variable Message Sign), geplaatst op ongeveer 1 km voor elke afrit. Deze borden zullen worden ingezet om de weggebruikers te informeren over gebeurde ongevallen, files en wegenwerken.

Het meetnet omvat:
- 84 AID-camera’s (Automatische Incident Detectie), per twee geplaatst op 24 locaties, telkens met een tussenafstand van ongeveer 800m. Zij zijn bevestigd aan de lantaarnpalen in de middenberm. Met deze camera’s kunnen beide rijrichtingen visueel worden gemonitord.

- 50 meetlocaties met dubbele lussen op de hoofdrijbaan: 43 op de rijbaan richting Antwerpen en 7 op de rijbaan richting Hasselt. Op een meetlocatie is elke rijstrook voorzien van een dubbele lus. Dat maakt 106 dubbele lussen in totaal, 92 richting Antwerpen en 14 richting Hasselt.
De meetlocaties hebben een tussenafstand van 750m en bevinden zich hoofdzakelijk onder de RSS-portieken.
Het grote aantal meetlocaties op de rijbaan richting Antwerpen is nodig omdat de dynamische signalisatie in de toekomst op basis van deze gegevens zal worden aangestuurd*.
In de nabije toekomst zullen in beide richtingen ook de 5 op-en afritten nog worden uitgerust met dubbele lussen (20 in totaal).

Betrokken partijen
Dit project verloopt in samenwerking tussen 2 partijen. De dienst EMA (Agentschap Wegen en Verkeer) is verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur. Het Vlaams Verkeerscentrum (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) staat in voor de verwerking van de meetgegevens en het aansturen van de nieuwe signalisatie.

*Bijkomende informatie
Snelheidsharmonisatie
Het principe van snelheidsharmonisatie is hetzelfde als bij blokrijden. Alle voertuigen moeten daarbij aan dezelfde snelheid rijden, bv. 90 km/u. Niemand hoeft dan van rijvak te wisselen om voorbij te steken. Het gevolg is dat er minder afstand nodig is tussen voertuigen. Hierdoor kunnen er in een bepaalde tijdspanne meer voertuigen passeren. De bestaande wegcapaciteit kan op die manier dus worden verhoogd.

Extra bord op portiek rijstrooksignalisatie
Hoewel het merendeel van de portieken op de E313 slechts één bord per rijstrook heeft, hangt er aan sommige RSS-portieken nog een extra bord.
Op het traject Massenhoven - Ranst bijvoorbeeld, hangt dat extra bord boven de busbaan. Op die manier kan de busstrook net zoals op het traject Ranst en Antwerpen ook dynamisch geopend en gesloten worden.
Ook op de portieken na een oprit hangt er een extra bord. Dat bevindt zich tussen de twee rijstrookborden. In de toekomst kan het gebruikt worden voor het opleggen of opheffen van een extra gebod of verbod, zoals het inhaalverbod. Het operationeel maken van dit extra verbods- of gebodsbord vergt echter nog verder onderzoek.

Aansturing van dynamische signalisatie
Het Verkeerscentrum heeft real-time betrouwbare meetgegevens nodig om dynamische signalisatie correct te kunnen aansturen. Tot op vandaag zijn die gegevens afkomstig van de AID-camera’s. (De digitale beeldverwerkingsmodule van de camera kan o.a. de gemiddelde snelheid op een rijstrook bepalen.) Hiermee kunnen we het verkeer echter enkel reactief aansturen.

Dubbele lussen leveren een extra meetgegeven op, nl. de verkeersintensiteit (het aantal voertuigen dat per uur een wegdoorsnede passeert). De installatie van een voldoende aantal dubbele lussen op de E313 maakt het mogelijk om het verkeer in de toekomst ook preventief aan te sturen. Door bv. snelheidsharmonisatie kan de doorstroming van het verkeer dan haar maximum bereiken. Bijkomend onderzoek zal eerst moeten uitwijzen in welke omstandigheden en op welke manier dat best gebeurt.

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring